C57小鼠黑色素瘤瘤株无黑点
货号:
品牌:其它品牌
规格:
目录价:询价
商品详情 相关下载

C57小鼠黑色素瘤瘤株无黑点C57小鼠黑色素瘤瘤株

 

No Name of Cell Line KCLB No Hit
1 YAC-1 40160 1669
2 WI-38 VA-13 subclone 2RA 10075.1 2311
3 WI-26, VA4 10095.1 1325
4 Tera-1 30105 919
5 Sp2/0-Ag14 21581 2045
6 SNU-C2A 0000C2A.1 68
7 SNU-C2A 0000C2A 1533
8 SNU-620-ADR/300 00620-ADR 1389
9 SiHa 30035 1551
10 Sarcoma 180 40066 2046
11 Saos-LM2 80024 990
12 Saos-2 30085 2540
13 Saos-2 80023 1018
14 Renca 80022 1417
15 RAW 309 Cr.1 40069 2022
16 RAW 264.7 40071 15066
17 Ramos (RA ) 21596 1759
18 RAG 10142 979
19 PANC-1 21469 3012
20 P3X63Ag8.653 21580 405
21 P3/NSI/1-Ag4-1; NS-1 40018 1104
22 NIH:OVCAR-3 30161 2495
23 NCTC clone 1469; derivative of NCTC 721 10009.1 2537
24 NCI-H1755A 91755A 2173
25 MIA PaCa-2 21420 2669
26 MDA-MB-453 30131 2566
27 MDA-MB-231 30026 7256
28 Malme-3M 30064 1209
29 M-MSV-BALB/3T3 10163.2 1301
30 LNCap-LN3 80018 3842
31 LNCaP clone FGC; LNCaP.FGC 21740 3568
32 LL 86 (LeSa) 10190 1312
33 LL 29 (AnHa) 10134 1250
34 LA-4 10196 1572
35 KATO III 30103 2708
36 K-BALB (K-234) 10163.3 870
37 Jurkat clone E6-1 40152 4317
38 JAR 30144 660
39 J774A.1 40067 3150
40 Hepa-1c1c7 22026 3384
41 HeLa S3 10002.2 2744
42 HeLa 229 10002.1 3064
43 Hela 10002.1 9246
44 HeLa 10002 10410
45 G-292, clone A141B1 21423 1188
46 FaDu 30043 951
47 Ehrlich-Lettre Ascites, Strain E 10077 1018
48 E.H. IV (Elanine IV) 10104 1016
49 Daudi 10213 1001
50 CPAE 10209 2537
51 CPA47 21733 351
52 Clone M-3; Cloudman S91 melanoma 10053.1 2782
53 clone 1-5c-4; Wong-Kilbourne derivative(D) of Chang conjunctiva 10020.2 1468
54 CaSki 21550 1366
55 Capan-2 30080 1701
56 Capan-1 30079 2199
57 Caov-4 30076 1480
58 Caov-3 30075.1G 193
59 Caov-3 30075 363
60 Calu-6 30056 1227
61 Calu-3 30055 1883
62 Calu-1 30054.1G 171
63 Calu-1 30054 189
64 Caki-2 30047 1078
65 Caki-1 30046 1621
66 Caco-2 30037.1 5752
67 BALB/3T3 clone A31 10163 2122
68 BALB/3T12-3 10164 1077
69 AT-3.1 60051 1500
70 AT-2.1 60050 1659
71 AsPC-1 21682 2383
72 Anti-My-10 clone 28/8/8/14/4 88483 1557
73 AGS 21739 6587
74 ACHN 21611 1980
75 A549; A-549 10185 10984
76 A375 80004 2759
77 A375P 80003 3041
78 A172 21620 3748
79 A-704 30045 1721
80 A-673 21598 2123
81 A-498 30044 2373
82 A-431 80005 3115
83 A-431 21555 4208
84 A-427 30053 3628
85 A-204 30082.1G 57
86 A-204 30082 154

C57小鼠黑色素瘤瘤株无黑点C57小鼠黑色素瘤瘤株C57小鼠黑色素瘤瘤株无黑点
  中新客户端10月16日电 10月16日,交易中心数据显示,币兑美金中间价调升35个基点,报6.9119,终结“十连贬”。美金指数位于95.05附近震荡,离岸汇率上扬逾200点,现报6.9159。有分析指出,当前美金指数及美债收益率已双双回落,币汇率贬值压力有所释放,未来持稳运行仍是大概率事件。 C57小鼠黑色素瘤瘤株无黑点

 

试剂盒https://www.**********.com/goodsid/fenleier/3233951/1.html